Zde může být obrázek školy.

Střední škola služeb s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola služeb s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Štěpnická 1156
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 06
Ředitel:Ing. Miroslava Podivinská
Kontakt na školu Telefon: 572 561 140
Email: soukr.sos@iol.cz
Web: www.sossluzeb.cz
IČ:25500091
RED-IZO:600015581
Zřizovatel:Ing. Miroslava Podivinská
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Štěpnická 1156
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 06
Kontakt na školu: Telefon: 572 561 140
Fax: 572 564 492
IZO:110012305
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 220
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2018 13.00 - 17.00, 24. 11. 2018 9.00 - 12.00, 25. 1. 2019 13.00 - 17.00
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle termínu JPZ 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Rozšířené informace o ročním školném: 0 - 10000 dle oboru
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli