Logo školy

MESIT střední škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:MESIT střední škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 05
Ředitel:Mgr. František Mikulášek
Kontakt na školu Telefon: 572 433 620
Email: reditel@skolamesit.cz
Web: www.skola.mesit.cz
IČ:25318390
RED-IZO:600015611
Zřizovatel:MESIT holding, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 433 620
IZO:060370505
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, večerní, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 327
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2022, 26.11.2022, 9.12.2022, 10.12. 2022, 21.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 13.4.2023; 2. termín 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Školné jen v denním a večerním nástavbovém studiu a kombinovaném studiu.
Stipendium: motivační, mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 433 620
IZO:181033381