MESIT střední škola, o.p.s.

MESIT střední škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy

Název školy:MESIT střední škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 05
Ředitel:Mgr. František Mikulášek
Kontakt na školu Telefon: 572 433 620
Email: reditel@skolamesit.cz
Fax: 572 433 637
Web: www.skola.mesit.cz
IČ:25318390
RED-IZO:600015611
Zřizovatel:MESIT holding, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 433 620
Fax: 572 433 637
IZO:060370505
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: večerní, kombinovaná, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 320
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 12.4.2019; 2. termín 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Školné jen v denním a večerním nástavbovém studiu a kombinovaném studiu.
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 433 620
Fax: 572 433 637
IZO:181033381