Logo školy

MESIT střední škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:MESIT střední škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 05
Ředitel:Mgr. František Mikulášek
Kontakt na školu Telefon: 572 433 620
Email: reditel@skolamesit.cz
Web: www.skola.mesit.cz
IČ:25318390
RED-IZO:600015611
Zřizovatel:MESIT holding, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 433 620
Fax: 572 433 637
IZO:060370505
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní, večerní, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 310
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 12.4.2021; 2. termín 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Školné jen v denním a večerním nástavbovém studiu a kombinovaném studiu.
Stipendium: mimořádné, prospěchové, motivační
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Družstevní 818
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 433 620
Fax: 572 433 637
IZO:181033381