Logo školy

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dvořákova 1594/19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Ředitel:Ing. Libor Pelaj
Kontakt na školu Telefon: 515 225 280
Email: sekretariat@sos-znojmo.cz
Web: http://www.sos-znojmo.cz
IČ:00055301
RED-IZO:600015751
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 67
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 280
IZO:107870932
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 501
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 12. 2022, 12. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Dle jednotného zadání - dle MŠMT - 13. dubna 2023 (14. dubna 2023)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05 hod., obvykle v 8:00
Stipendium: prospěchové
Školní řád: Školní řád 2022_23 .pdf (655,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022 kompletní.pdf (13075,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, přírodovědné, sportovní, ICT, jazykové, hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dvořákova 19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 67
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 280
IZO:110017455
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 144
Počet ubytovaných žáků a studentů: 70
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1. 9. do 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : trvale
Úplata za ubytování (v Kč): 600 - 1 200 Kč
Úplata za stravování (v Kč): Celodenní strava - 105 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné, hudební, taneční, společenské hry, přírodovědné
Další prostory: tělocvična, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dvořákova 19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 67
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 280
IZO:110017463
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 35 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne