Logo školy

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dvořákova 1594/19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Ředitel:Ing. Josef Brouček
Kontakt na školu Telefon: 515 225 280
Email: sekretariat@sos-znojmo.cz
Web: http://www.sos-znojmo.cz
IČ:00055301
RED-IZO:600015751
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 67
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 280
Fax: 515 248 537
IZO:107870932
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 12. 2018, 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 26. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05 hod.
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, přírodovědné, technické, jazykové, rukodělné, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dvořákova 19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 67
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 280
Fax: 515 248 537
IZO:110017455
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dvořákova 19
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 67
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 280
Fax: 515 248 537
IZO:110017463