Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Přímětická 50
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Ředitel:Mgr. Libor Hanzal
Kontakt na školu Telefon: 515 226 456
Email: hanzal.libor@sousoszn.cz
Fax: 515 226 193
Web: www.sousoszn.cz
IČ:47900211
RED-IZO:600015815
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Přímětická 50
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 41
Kontakt na školu: Telefon: 515 226 456
Fax: 515 226 193
IZO:110012364
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 720
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 11. 2018 od 14.00 do 17. 00 hod
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Dle jednotných PZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 7.20
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Zdravá strava do škol
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: SPU
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Přímětická 50
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 41
Kontakt na školu: Telefon: 515 226 456
Fax: 515 226 193
IZO:110026217