Zde může být obrázek školy.

Biskupské gymnázium

Škola / charakteristika školy
Název školy:Biskupské gymnázium
Adresa školy: Ulice: U Klafárku 3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Ředitel:Ing. Jiří Cočev
Kontakt na školu Telefon: 566 502 470
Email: skola@bigyzr.cz
Web: www.bigyzr.cz
IČ:43379486
RED-IZO:600015831
Zřizovatel:Náboženské společenství Adolpha Kolpinga
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: U Klafárku 3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 502 470
Fax: 566 628 795
IZO:108027457
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 361
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. listopadu 2018, 21. listopadu 2018, 9. ledna 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna - 17. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: společenské hry, sportovní, přírodovědné, jazykové, ICT, hudební, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Školní klub
Adresa: Ulice: U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu:
IZO:181096951
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Klafárku 3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 502 470
Fax: 566 628 795
IZO:150005849