Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Velké Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Velké Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 235/27
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Ředitel:Mgr. Ilona Pokorná
Kontakt na školu Telefon: 566 522 839
Email: skola@gvm.cz
Web: www.gvm.cz
IČ:48895393
RED-IZO:600015866
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 235/27
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 839
IZO:102943508
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): Aktuální informace na webových stránkách školy www.gvm.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Aktuální informace na webových stránkách školy www.gvm.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Městská knihovna Velké Meziříčí, Dóza - středisko volného času, Chaloupky, Město Velké Meziříčí, NESA, Wellmez, ...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Zvol si info (Zvol si info), Otevřená věda (AV ČR), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: Psaní všemi deseti, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování