Zde může být obrázek školy.

Střední umělecká škola varhanářská o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední umělecká škola varhanářská o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Revoluční 973/54, Pod Bezručovým vrchem
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Ing. Jana Kypúsová
Kontakt na školu Telefon: 775 039 511
Email: varhany.skola@post.cz
Web: www.varhanysous.cz
IČ:25372076
RED-IZO:600016081
Zřizovatel:Varhany spol.s.r.o. Krnov
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Revoluční 973
Obec: Krnov, Pod Bezručovým vrchem
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 02
Kontakt na školu: Telefon: 554 617 738
Fax: 554 617 738
IZO:108012484
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 30
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, talentová zkouška
Termín přijímacích zkoušek: leden
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 12000
Stipendium: prospěchové
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (267,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti