Logo školy

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 713
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 558 325 284
Email: sekretariat@gymtri.cz
Web: www.gymtri.cz
IČ:00601390
RED-IZO:600016269
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 713
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 325 284
IZO:000601390
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 478
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. prosince 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. dubna 2023 (čtyřleté studium), 17. a 18. dubna 2023 (osmileté studium)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8 h
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Směrnice č. 2 - Školní řád 2022-2023.pdf (371,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-22.pdf (3907,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : Vynikající spolupráce se Spolkem rodičů a přátel Gymnázia Třinec, významnými zaměstnavateli regionu, pedagogicko-psychologickou poradnou, Magistrátem města Třinec, Knihovnou Třinec, Cambridge Centrem aj.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Heuréka (MFF UK), Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Zvol si info (Zvol si info), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Možnost individuálních konzultací, doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 713
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 325 284
IZO:103008934
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33-35 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne