Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 713
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 558 325 284
Email: sekretariat@gymtri.cz
Fax: 558 325 284
Web: www.gymtri.cz
IČ:00601390
RED-IZO:600016269
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 713
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 325 284
Fax: 558 325 284
IZO:000601390
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. listopadu 2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. až 17. dubna 2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8 h
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní-řád-2018-2019.pdf (282,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.pdf (3777,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, biologie, výtvarná výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, exkurze, besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : Vynikající spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy, významnými zaměstnavateli regionu, pedagogicko-psychologickou poradnou, Magistrátem města Třinec, městskou knihovnou, DDM, Cambridge Centrem aj.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, , anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Studentská Agora (Agora CE), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Zvol si info (Zvol si info)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, hudební, jazykové, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Komenského 713
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 325 284
Fax: 558 325 284
IZO:103008934
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27-29 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne