Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 2069
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Petr Solich
Kontakt na školu Telefon: 558 421 214
Email: solich@ssremesel.cz
Fax: 558 432 495
Web: http://www.ssed-fm.cz
IČ:13644301
RED-IZO:600016307
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pionýrů 2069
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 421 214
Fax: 558 432 495
IZO:013644301
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 1160
Aktuální počet žáků: 649
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.11.2014 - 8.00 - 17.00 hodin; 15.1.2015 - 13.00 - 17.00 hodin
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 22.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8,5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 160
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hodin
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 13-14.docx (3147,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): LVVZ, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška 50/78 Sb. svařování plamenem svařování CO2 pájení mědi svařování plastů, IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: rukodělné, ICT, jazykové, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Pionýrů 2069
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 432 495
Fax: 558 432 495
IZO:110024818
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne