Zde může být obrázek školy.

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Beskydská 1140
Obec: Třinec VI - Terasa
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Ing. Olga Nádvorníková
Kontakt na školu Telefon: 558 321 671
Email: tria@tria-tr.cz
Web: www.tria-tr.cz
IČ:61944084
RED-IZO:600016340
Zřizovatel:Statutární město Třinec
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Beskydská 1140
Obec: Třinec VI - Terasa
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 321 671
Fax: 558 331 170
IZO:110012291
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 150
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2018, 8.12.2018, 8.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2018, 16. dubna 2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: 8% sleva při jednorázové úhradě, 50% sleva pro sourozence, sleva pro žáky s vyznamenáním, individuální slevy ze sociálních důvodů
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Hrdina všedního dne
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: polský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Žáci se zdravotním postižením, pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, účetní program POHODA
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Všechny učebny i kmenové třídy
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka