Logo školy

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mjr. Nováka 1455
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová
Kontakt na školu Telefon: 596 719 337
Email: ostrava@educanet.cz
Web: ostrava.educanet.cz
IČ:25380401
RED-IZO:600016366
Zřizovatel:EDUCAnet, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Mjr. Nováka 1455
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 719 337
Fax: 596 719 337
IZO:049562339
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 109
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11, 24.11., 17.12.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:40
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: možné sociální stipendium
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ EDUCAnet.pdf (997,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce : spolupráce v rámci sítě škol
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy