Logo školy

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: tř. T. G. Masaryka 456
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt na školu Telefon: 603 574 554
Email: miluse.pacikova@ssosfm.cz
Web: www.ssosfm.cz
IČ:25383442
RED-IZO:600016412
Zřizovatel:ing. Jan Lipowczan
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. T. G. Masaryka 456
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 636
IZO:060801743
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 405
Aktuální počet žáků: 195
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě kdykoliv
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Dle MŠMT a CERMATU
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,5,2,9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: hlavní cesty
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: Denní studium 12 000,- Kč/rok; dálkové a zkrácené studium 10 000,- Kč/rok
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád.pdf (223,3 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, Prevence protidrogová , adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Adra, Podané ruce, Bílá pastelka, EU program pro konkurence schopnost, Pomozte dětem ulice
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Pomůcky, doučování, zvláštní tělesná výchova
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, Ředitelka školy je soudní znalec v oboru psychologie a pedagogie
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Několik učeben vybavených IT, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, ICT, Dle oboru praxe, zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, Banka, nákupní střediska, služby města Frýdku-Místku, historické objekty, Policie,úřady státní správy,lékařské a krevní centrum, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace