Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Frýdecká 689
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Ředitel:RNDr. Tomáš Hudec
Kontakt na školu Telefon: 558 746 431
Email: sekretariat@gmct.cz
Web: www.gmct.cz
IČ:62331639
RED-IZO:600016463
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Frýdecká 689
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 431
Fax: 558 746 431
IZO:000601578
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 528
Aktuální počet žáků: 352
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019, 16.4.2019, 17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP 4. leté(1).pdf (3065,8 KB)
ŠVP 8. leté.pdf (4013,4 KB)
Školní řád: provozní řád od 1.2.2017.pdf (466,8 KB)
Skolni_rad.pdf (188,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018 -2_2611-2018.pdf (5344,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, dějepis, fyzika, ICT, biologie, výtvarná výchova, chemie, knihovna, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, plesy, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : DoFe, ERASMUS +, Škola udržitelného rozvoje
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : VŠB TU Ostrava, OSU Ostrava, ČVUT Praha, Univerzita Tomáše Bati Zlín
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Využití i v rámci standardní výuky
Zájmové činnosti: jazykové, programování/robotika, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Frýdecká 30
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 535
Fax: 558 746 431
IZO:103056165