Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mírová 1442
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Ředitel:Mgr. Miloš Kučera
Kontakt na školu Telefon: 596 311 197
Email: kancelar@gym-karvina.cz
Web: www.gym-karvina.cz
IČ:62331795
RED-IZO:600016480
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mírová 1442
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 197
IZO:000601535
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 459
Dny otevřených dveří (termín/y): Vzhledem k epidemiologické situaci je termín 16. 1. 2020, nereálný na webových stránkách je pozvánka k virtuálnímu Dni otevřených dveří.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 4letí - 1. termín 12.4., 2. termín 13.4. 2021, 8letí 1. termín 14.4., 2. termín 15.4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : EVVO, Škola spolupracující s Mensou ČR
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové, hudební, technické, historické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mírová 1442
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 197
IZO:150017961