Logo školy

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sýkorova 1
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Ing. Vladislav Walach
Kontakt na školu Telefon: 553 810 001
Email: sout@outech-havirov.cz
Web: www.outech-havirov.cz
IČ:13644289
RED-IZO:600016510
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sýkorova 1
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 884 825-6
Fax: 596 884 827
IZO:107880245
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 395
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2019 a 4. 12. 2019 od 14.00 do 18.00 hod. | 14. 12. 2019 a 18. 1. 2020 od 9.00 do 13.00 hod.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola,
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, společenské hry, turistické, zdravotnické, sportovní, ICT, jazykové, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sýkorova 1
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 884 825-6
Fax: 596 884 827
IZO:110024885
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano