Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Makarenkova 1
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Ing. Petr Kocurek
Kontakt na školu Telefon: 596 811 132
Email: kancelar.seh@sselek-havirov.cz
Web: www.sselek-havirov.cz
IČ:62331574
RED-IZO:600016579
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Makarenkova 1
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 811 132
IZO:000601501
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 340
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. prosince 2021, 22. ledna 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duebn 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 401, 402, 403, 404, 405, 413, 416
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (2595,1 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (101,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 13-14.pdf (1738,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : Praxe ve firmách, spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, Hasičským sborem ČR, VUT Brno, VŠB - TU Ostrava, s firmami v oboru.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, Ve 4. ročníku sebeobrana.
Specifické formy podpory žákům: Doučování a konzultace pro slabší žáky, pro žáky s diagnostikovanými vadami asistent pedagoga.
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, Pro žáky oboru Elektrotechnika školení firmy FESTO s možností získání certifikátu programátora.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, Kroužek pneumatických systémů, kroužek elektroniky.
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, Oznamování absence sms zprávou.