Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
Adresa školy: Ulice:
Obec: Petrovice u Karviné 570
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 72
Ředitel:Mgr. Vladimír Kolder
Kontakt na školu Telefon: 595 391 022
Email: ochodek.roman@dakol-karvina.cz
Web: www.dakol-karvina.cz
IČ:25831101
RED-IZO:600016633
Zřizovatel:Mgr. Jaroslav Dadok
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice u Karviné 570
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 72
Kontakt na školu: Telefon: 595 391 022
Fax: 595 391 037
IZO:110025172
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 1050
Aktuální počet žáků: 562
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1. 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: motivační, prospěchové
Školní řád: Školní řád 2017-2018 SOU.pdf (468,3 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : spolupravujeme s velkým množstvím sociálních partnerů
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: přijímáme i žáky se specifickými poruchami učení.
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli