Zde může být obrázek školy.

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Tajovského 1157
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:PaedDr. Jaroslava Čelechovská
Kontakt na školu Telefon: 596 475 126
Email: celechovska@obaka-havirov.cz
Web: www.obaka-havirov.cz
IČ:25378066
RED-IZO:600016641
Zřizovatel:Vzdělávací akademie Havířov s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Tajovského 1157
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 475 126
Fax: 596 475 112
IZO:041691202
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 330
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 403, 404, 405, 406, 409, 412, 416
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6900
Rozšířené informace o ročním školném: od 5000Kč - 6900Kč
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, zeměpis, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : EKOškola
Domácí spolupráce : Praxe s hotely v ČR
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora žákům s SPU
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, barmaský, sommeliérský, barista, carving, studená kuchyně, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, gastronomické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tajovského 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 475 111
Fax: 596 411 059
IZO:110012500