Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Leonovova 1795
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Ředitel:Ing. Slavka Krystová Florková
Kontakt na školu Telefon: 596 313 562
Email: karvina@sosoom.cz
Web: www.sosoom.cz
IČ:25383205
RED-IZO:600016706
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Leonovova 1795
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 313 562
Fax: 596 313 562
IZO:061988278
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2018; 24.01.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: státní
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: ulice Leonovova
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 16800
Stipendium: mimořádné, prospěchové, motivační
Poslední výroční zpráva: VZ_OOM_17_18_FINAL.pdf (6364,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, střelecké kurzy, branný kurz - dle nabídky - ponor na zkoušku, cyklistický, přežití, turistický, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Erasmus +
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Bezpečnostní složky
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz, bruslení, střelecký
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: státnice - psaní na PC
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli