Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 526/18
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Ředitel:Mgr. Pavel Mrva
Kontakt na školu Telefon: 556 411 071
Email: gbilovec@gmk.cz
Web: www.gmk.cz
IČ:00601667
RED-IZO:600016773
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 17. listopadu 526/18
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 411 071
Fax: 556 412 445
IZO:102244936
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 352
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. duben 2021 obor 79-41-K/41 Gymnázium, 14. a 15. duben 2021 obor 79-41-K/81 Gymnázium
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: S 14 Školni řad GMK_aktualizace 9_2018_new_final.doc (3308 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020.pdf (2208,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, plesy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : vysoké školy (ostravská univerzita, Univerzita Palackého Olomouc, Slezská univerzita, VŠB - TU, ČVUT Praha...), RENARCON, Brontosaurus, ADRA...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Právníci do škol
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Ve všech třídách je přístup k internetu.
Zájmové činnosti: programování/robotika, technické, hudební, sportovní, jazykové, ICT, chovatelské, přírodovědné, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sokolovská 910/4
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 411 519
Fax: 556 412 445
IZO:103120297
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 17. listopadu 526/18
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 411 071
Fax: 556 412 445
IZO:108022315
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Svačiny zajišťuje školní jídelna.
Nápojové/potravinové automaty: ano