Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 526/18
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Ředitel:Mgr. Pavel Mrva
Kontakt na školu Telefon: 556 411 071
Email: gbilovec@gmk.cz
Web: www.gmk.cz
IČ:00601667
RED-IZO:600016773
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 17. listopadu 526/18
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 411 071
IZO:102244936
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 356
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 11. 2022 a 24. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. duben 2023 obor 79-41-K/41 Gymnázium, 17. a 18. duben 2023 obor 79-41-K/81 Gymnázium
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: S 14 Školni řad GMK_aktualizace 9_2018_new_final.doc (3308 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr_zpr_2022_včetně přiloh.pdf (3319,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : ERASMUS +
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : vysoké školy (Ostravská univerzita, Univerzita Palackého Olomouc, Slezská univerzita, VŠB - TU, ČVUT Praha...), RENARCON, Brontosaurus, ADRA...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Právníci do škol, Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků s rozdílným mateřským jazykem
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Ve všech třídách je přístup k internetu., Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, přírodovědné, chovatelské, programování/robotika, jazykové, hudební, technické, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sokolovská 910/4
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 411 519
IZO:103120297
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 17. listopadu 526/18
Obec: Bílovec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 743 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 411 071
IZO:108022315
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Svačiny zajišťuje školní jídelna.
Nápojové/potravinové automaty: ano