Logo školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 1302
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Ředitel:Ing. Jiří Pištecký
Kontakt na školu Telefon: 556 833 300
Email: sekret@voskop.cz
Web: www.voskop.cz
IČ:00601624
RED-IZO:600016781
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 1302
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 833 300
Fax: 556 833 306
IZO:107880377
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 434
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 11. 2019, 23. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Bude zadán centrálně.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Arriva Morava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10 h
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Školní řád: Školní řád střední školy.doc (871,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2018.zip (2785,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: adaptační pobyty, seznamky , turistika, lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Statut Autodesk Academia
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Husova 1302
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 833 304
Fax: 556 833 306
IZO:110030150
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Komenského 1006
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 806 505
Fax: 556 833 306
IZO:103120343
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 1007
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 806 502
Fax: 556 833 306
IZO:108022366
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husova 1302
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 806 502
Fax: 556 833 306
IZO:174101996
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano