Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
Adresa školy: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Ředitel:Ing. Pavla Hostašová
Kontakt na školu Telefon: 556 730 129
Email: info@cssodry.cz
Web: www.cssodry.cz
IČ:16628144
RED-IZO:600016838
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
Fax: 556 730 129
IZO:102113611
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 338
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2018 a 10. 1. 2019, čtvrtky 10:00 - 17:00
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 zdatnosti - Mluvní dovednosti, Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova
Termín přijímacích zkoušek: I. kolo - 22. a 23. dubna 2019 , II. kolo od 13. května 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, dějepis, fyzika, biologie, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Sportovní kurzy pro maturitní obory - lyžařský, plavecký a cykloturistický, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Ekologická škola MRKEV a MRKVIČKA, Světová škola
Domácí spolupráce : V rámci círekvních škol CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA V ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI, V rámci praxí - řešeno individuálně s odborným zařízením.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, bruslení, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: průřezově v předmětech, při práci s IT, dle potřeby, Edookit
Zájmové činnosti: zdravotnické, ekologické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, jazykové, rukodělné, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, v rámci prostor DM, vyhrazená učebna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Středisko volného času
Adresa: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
Fax: 556 730 129
IZO:181018691
Středisko volného času
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Provoz zařízení (od - do): 14:10- 18:00
Nabídka činností o víkendu: ano
Převaha nabídky pro: mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová, příležitostná zájmová, spontánní činnosti, táborová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: literárně-dramatické, taneční, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, rukodělné
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): ne
Přístup k PC a internetu: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Tř. 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
Fax: 556 730 129
IZO:108022307
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 88
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle - pátku
Termín pro podání přihlášky : do 31. května
Úplata za ubytování (v Kč): 1200,-
Úplata za stravování (v Kč): 70,- / den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : literárně-dramatické, společenské hry, sportovní, výtvarné, hudební, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
Fax: 556 730 129
IZO:174105631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,-Kč pro žáky
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: žádné
Nápojové/potravinové automaty: ano