Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
Adresa školy: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Ředitel:Ing. Pavla Hostašová
Kontakt na školu Telefon: 556 730 129
Email: info@cssodry.cz
Web: www.cssodry.cz
IČ:16628144
RED-IZO:600016838
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
IZO:102113611
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 429
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.11.2021 a 13. 1. 2022, čtvrtky 10:00 - 17:00
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 zdatnosti - Mluvní dovednosti, Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova Pro obor PMP - tříletá zkrácená dálková forma studia. Přijímací zkoušky zdatvností v hudební výchově a mluvních dovednostech, doložení maturitního vysvědčení
Termín přijímacích zkoušek: I. kolo - 12. a 13. dubna 2022 , II. kolo od 10. a 11.května 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Sportovní kurzy pro maturitní obory - lyžařský, plavecký a cykloturistický
Zapojení ve specifických programech : Ekologická škola MRKEV a MRKVIČKA, Světová škola, DofE, Edison. Erasmus+
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : V rámci círekvních škol CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA V ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI a LITERÁRNÍ SOUTĚŽ, V rámci praxí - řešeno individuálně s odborným zařízením.
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Storytelling (Storytelling), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), koncert pro UNICEF - březen 2022
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní kaplan, vychovatelky DM
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: průřezově v předmětech, při práci s IT, dle potřeby, Edookit
Zájmové činnosti: taneční, zdravotnické, rukodělné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, sportovní, ekologické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna, v rámci prostor DM
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Středisko volného času
Adresa: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
IZO:181018691
Středisko volného času
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Provoz zařízení (od - do): 14:10- 18:00
Nabídka činností o víkendu: ano
Převaha nabídky pro: mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: táborová, spontánní činnosti, pravidelná zájmová, příležitostná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, rukodělné
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): ne
Přístup k PC a internetu: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Tř. 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
IZO:108022307
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 88
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle - pátku
Termín pro podání přihlášky : do 31. května
Úplata za ubytování (v Kč): 1200,-
Úplata za stravování (v Kč): 70,- / den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, literárně-dramatické, společenské hry, rukodělné, výtvarné, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: 1. máje 37
Obec: Odry
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 35
Kontakt na školu: Telefon: 556 730 129
IZO:174105631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,-Kč pro žáky
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: žádné
Nápojové/potravinové automaty: ano