Zde může být obrázek školy.

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Komenského 112
Obec: Klimkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 83
Ředitel:PaedDr. Josef Gabrhel
Kontakt na školu Telefon: 556 412 164
Email: ssp.klimkovice@centrum.cz
Web: www.ssp-klimkovice.cz
IČ:25372351
RED-IZO:600016862
Zřizovatel:Iva Gabrhelová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 112
Obec: Klimkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 83
Kontakt na školu: Telefon: 556 412 164
Fax: 556 412 164
IZO:102113556
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, distanční
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 264
Aktuální počet žáků: 111
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.12.2020, 13.1.2021. 3.2.2021 (dle aktuálních opatření)
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 46, 53
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6000
Rozšířené informace o ročním školném: denní studium 6000,-, dálkové 12000,-, distanční 18000,-
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka