Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Adresa školy: Ulice: Čajkovského 9
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Radek Čapka
Kontakt na školu Telefon: 585 412 493
Email: skola@gcajkol.cz
Web: www.gcajkol.cz
IČ:00848956
RED-IZO:600016935
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čajkovského 9
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 412 493
Fax: 585 438 638
IZO:000848956
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 604
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 2. 2015 od 14h - pro jazykové profilace
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,4,6,10,16,21,24,42
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: skolni-rad-2014-2015.pdf (357,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, zeměpis, ICT, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahraniční poznávací zájezdy, sportovní dny, exkurze, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cykloturistika, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Čajkovského 9
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 412 493
Fax: 585 438 638
IZO:181021650