Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Adresa školy: Ulice: Čajkovského 9
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Radek Čapka
Kontakt na školu Telefon: 585 412 493
Email: skola@gcajkol.cz
Web: www.gcajkol.cz
IČ:00848956
RED-IZO:600016935
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čajkovského 9
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 412 493
IZO:000848956
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 650
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2022 od 9 do 12 h, 8. 2. 2023 od 14 do 18 h - pro jazykové profilace
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: JPZ - čtyřleté studium 13. a 14. 4. 2023, víceleté studium 17. a 18. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,4,6,10,16,21,24,42
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2022_23.pdf (445,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, exkurze, jarmarky a dílny, zahraniční poznávací zájezdy; Erasmus
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Čajkovského 9
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 412 493
IZO:181021650