Zde může být obrázek školy.

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
Adresa školy: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Michal Coufal
Kontakt na školu Telefon: 585 556 112
Email: info@sslch.cz
Web: http://www.sslch.cz/
IČ:00845337
RED-IZO:600016986
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 556 111-2
IZO:110300572
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 361
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 12. 2016, 21. 1. 2017
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15, 17, 20, 21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: není
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy, adaptační kurzy, Lyžařský kurz, turistický kurz
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, speciální odpočinková místnost
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 222 896
IZO:172102022
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 556 112/111
IZO:181032236