Zde může být obrázek školy.

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
Adresa školy: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:PaedDr. Daruše Mádrová
Kontakt na školu Telefon: 585 556 112
Email: info@sslch.cz
Fax: 585 227 647
Web: http://www.sslch.cz/
IČ:00845337
RED-IZO:600016986
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 556 111-2
Fax: 585 227 647
IZO:110300572
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 361
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 12. 2016, 21. 1. 2017
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15, 17, 20, 21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: není
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, Lyžařský kurz, turistický kurz, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, speciální odpočinková místnost
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 222 896
Fax: 585 222 896
IZO:172102022

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 556 112/111
Fax: 585 227 647
IZO:181032236