Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
Adresa školy: Ulice: Opavská 8
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Ředitel:Ing. Pavel Andrys
Kontakt na školu Telefon: 585 012 115
Email: reditel@sou-stbk.cz
Web: http://www.sou-stbk.cz
IČ:00848794
RED-IZO:600016994
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Opavská 8
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 012 115
Fax: 585 012 115
IZO:000848794
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 201
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1. a12.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Opavská 8a
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 012 115
Fax: 585 012 115
IZO:110014570
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Opavská 8
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 011 362-3
Fax: 585 011 362
IZO:110017021