Zde může být obrázek školy.

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU

Škola / charakteristika školy
Název školy:CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU
Adresa školy: Ulice: Nešverova 693/1
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Lenka Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 585 225 201
Email: cgnr@cgnr.cz
Web: www.cgnr.cz
IČ:61942839
RED-IZO:600017036
Zřizovatel:Bailiva Čechy, Morava a Slezsko
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Nešverova 693/1
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 225 201
IZO:061942839
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 280
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě kdykoliv
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: ve dnech konání jednotné přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:55
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: motivační, mimořádné, od nadace/nadačního fondu/spolku, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017_18.pdf (2519,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, lyžařské kurzy, vodácké kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: práce se žáky s vývojovými poruchami učení a žáky mimořádně nadanými
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, společenské hry, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, odpočinkové zóny na chodbách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-nástěnka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Nešverova 693/1
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181086531