Zde může být obrázek školy.

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU

Škola / charakteristika školy
Název školy:CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU
Adresa školy: Ulice: Nešverova 693/1
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Lenka Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 585 225 201
Email: cgnr@cgnr.cz
Web: www.cgnr.cz
IČ:61942839
RED-IZO:600017036
Zřizovatel:Bailiva Čechy, Morava a Slezsko
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Nešverova 693/1
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 225 201
Fax: 585 225 221
IZO:061942839
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 280
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11. a 22.11.2018, po dohodě kdykoliv
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, motivační, prospěchové, výzkumné, mimořádné
Přípravné kurzy:
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017_18.pdf (2519,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, lyžařské kurzy, vodácké kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, taneční, sportovní, jazykové, společenské hry, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, odpočinkové zóny na chodbách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce, e-omluvenka, e-nástěnka
Školní klub
Adresa: Ulice: Nešverova 693/1
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181086531