Zde může být obrázek školy.

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Adresa školy: Ulice: Rooseveltova 79
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Ing. Aleš Jurečka
Kontakt na školu Telefon: 585 724 111
Email: ssp@ssprool.cz
Web: www.ssprool.cz
IČ:13643606
RED-IZO:600017095
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Rooseveltova 79
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 724 111
Fax: 585 434 832
IZO:013643606
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1326
Aktuální počet žáků: 650
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č.3 a 5, Bus č.12, 14, 19, 26, autobusy IDOS
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, plesy, odborné výstavy a veletrhy, exkurze do odborných firem, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Realizujeme vzdělávání v rámci získávání profesních kvalifikací ve všech námi vyučovaných oborech.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Rooseveltova 79
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 434 834
Fax: 585 434 832
IZO:110014332
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rooseveltova 79
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 724 111
Fax: 585 434 832
IZO:110014341
Tělovýchovné a školicí zařízení
Adresa: Ulice: č.p. 316
Obec: Břestek
Kraj: Olomoucký
PSČ: 687 08
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110014359