Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
Adresa školy: Ulice: tř. Spojenců
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Ing. Romana Novotníková
Kontakt na školu Telefon: 585 205 911
Email: sz@uc.oaol.cz
Web: www.oaol.cz
IČ:00601721
RED-IZO:600017109
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. Spojenců
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 205 911
Fax: 585 205 910
IZO:000601721
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): aktuální info na www.oaol.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: velké množství linek (v blízkosti je dopravní přestupní uzel)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, zeměpis, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci, žáci s SPU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: příprava na státní zkoušku ze psaní na klávesnici PC
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: tř. Spojenců 11
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 11
Kontakt na školu: Telefon: 585 205 911
Fax: 585 205 910
IZO:110300211