Logo školy

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53
Adresa školy: Ulice: Střední novosadská 87
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:PhDr. Marcela Hanáková
Kontakt na školu Telefon: 585 759 011
Email: reditel@polygraficka.cz
Web: www.polygraficka.cz
IČ:00848778
RED-IZO:600017168
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Střední novosadská 87
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 759 011
Fax: 585 751 858
IZO:150076363
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 396
Aktuální počet žáků: 284
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2018; 26.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019; 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 14, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (91,4 KB)
Školní řád: SKOLNI_RAD_2018_finalni.pdf (1353,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2017_2018(2).pdf (23,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Domácí spolupráce : praxe, školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklo-turistický kurz, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: IVP, konzultace
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: peer program
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Střední novosadská 87/53
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 228 378
Fax: 585 203 970
IZO:172104262