Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3
Adresa školy: Ulice: Božetěchova 3
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Ing. Josef Kolář
Kontakt na školu Telefon: 585 208 121
Email: sekretari@spseol.cz
Web: www.spseol.cz
IČ:00844012
RED-IZO:600017176
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Božetěchova 3
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 208 121
Fax: 585 208 122
IZO:000844012
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 340
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2018 a 16.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, posilovna, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zvol si info (Zvol si info)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, technické, programování/robotika, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Božetěchova 3
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 208 121
Fax: 585 208 122
IZO:110031393
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 97
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 29
Dny otevřených dveří (termíny): 7.12.2018 a 16.1.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: sociální, prospěchové
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Aplikace výpočetní techniky v telekomunikacích a ekonomice
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, spolupráce na realizaci absolventských prací
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: ekonomika, telekomunikace
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Božetěchova 3
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 208 121
Fax: 585 208 122
IZO:172104254