Logo školy

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Adresa školy: Ulice: Jana Sigmunda 242
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Ředitel:Mgr. Pavel Michalík
Kontakt na školu Telefon: 585 757 711
Email: sekretariat@sigmundovaskola.cz
Web: www.sigmundovaskola.cz
IČ:66935733
RED-IZO:600017192
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Sigmunda 242
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 585 757 711
IZO:110036859
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: večerní, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2021, 15. 1. 2022, 1. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance, prospěchové
Koncepce školy: Koncepce_2014.pdf (243,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-K.pdf (1379,8 KB)
Školní řád: školní řád-Lutín-11-2021.pdf (735,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_SSŠsL_20-21.pdf (1208,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Výuka odborného výcviku na provozních pracovištích firem.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, Autodesk academia, svařovací průkaz
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, ve všech učebnách
Zájmové činnosti: rukodělné, taneční, přírodovědné, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Břízová 147
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 773 239 744
IZO:110036867
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 32
Počet ubytovaných žáků a studentů: 31
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : technické, rukodělné, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace