Logo školy

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Adresa školy: Ulice: Jana Sigmunda 242
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Ředitel:Mgr. Pavel Michalík
Kontakt na školu Telefon: 585 757 711
Email: sekretariat@sigmundovaskola.cz
Web: www.sigmundovaskola.cz
IČ:66935733
RED-IZO:600017192
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Sigmunda 242
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 585 757 711
Fax: 585 757 725
IZO:110036859
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2021, 15. 1. 2022, 1. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: Koncepce_2014.pdf (243,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-K.pdf (1379,8 KB)
Školní řád: školní řád-Lutín-11-2021.pdf (735,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_SSŠsL_20-21.pdf (1208,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Výuka odborného výcviku na provozních pracovištích firem., plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Autodesk academia, svařovací průkaz, IT certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, ve všech učebnách
Zájmové činnosti: technické, ICT, rukodělné, přírodovědné, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Břízová 147
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 773 239 744
Fax: není
IZO:110036867
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 32
Počet ubytovaných žáků a studentů: 31
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, technické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky