Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Ed. Beneše 7
Obec: Hlučín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 748 01
Ředitel:PhDr. Charlotta Grenarová
Kontakt na školu Telefon: 553 876 030
Email: mail@ghlucin.cz
Web: www.ghlucin.cz
IČ:47813091
RED-IZO:600017249
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Ed. Beneše 7
Obec: Hlučín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 748 11
Kontakt na školu: Telefon: 595 041 194
Fax: 595 042 361
IZO:000601918
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 290
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 11. 2018, 22. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle platné legislativy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, jiné
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 34, 56, 66, 67, 281, 290, 292
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Renarkon, PPPP Ostrava, Spolek rodičů při GJK Hlučín, PPP Hlučín, MÚ Hlučín
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, slabší žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, jazykové, literárně-dramatické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Dr. Ed. Beneše 586
Obec: Hlučín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 748 11
Kontakt na školu: Telefon: 595 041 194
Fax: 595 042 361
IZO:174106700
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 30
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano