Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hany Kvapilové 20
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Ing. Petr Kyjovský
Kontakt na školu Telefon: 553 759 160
Email: office@oa-opava.cz
Web: www.oa-opava.cz
IČ:47813083
RED-IZO:600017257
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hany Kvapilové 20
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 59
Kontakt na školu: Telefon: 553 759 160
Fax: 553 625 072
IZO:000601870
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 830
Aktuální počet žáků: 665
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2021;6.1.2022 - Hany Kvapilové; 29.11.2021;8.1.2022 - Otická
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2022 (1. termín) a 12. dubna 2022 (2. termín)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201,204,208,209,221
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 170
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, zeměpis, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, výlety
Certifikáty škol: akreditace Erasmus, Ekoškola
Domácí spolupráce : Česká pošta, TEVA, Vysoká škola Báňská - Ekonomická fakulta, Slezská univerzita Opava - Fakulta veřejných politik
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nadaných žáků, podpora žáků se specifickými poruchami učení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, IT certifikace
Rozvrhy hodin: kompletní rozvrh.pdf (340,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, deskové hry, sportovní, jazykové, programování/robotika, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Mařádkova 13
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 711 305
IZO:108013286
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hany Kvapilové 20
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 59
Kontakt na školu: Telefon: 553 759 170
Fax: 553 625 072
IZO:108035930