Zde může být obrázek školy.

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zámecký okruh 848
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Ing. Milada Pazderníková
Kontakt na školu Telefon: 553 710 542
Email: slezgym@slezgymopava.cz
Web: http://www.slezgym.opava.cz
IČ:47813075
RED-IZO:600017265
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecký okruh 848
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 710 542
Fax: 553 710 542
IZO:108035743
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 327
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. 12. 2018 a 8. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 203, 209
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, , cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE), Podílej se! (Agora CE)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, newsletter, třídní schůzky, školní informační systém, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zámecký okruh 27
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 710 542
Fax: 553 710 542
IZO:174106459