Zde může být obrázek školy.

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zámecký okruh 848
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Ing. Milada Pazderníková
Kontakt na školu Telefon: 553 710 542
Email: sekretariat@sgopava.cz
Web: https://www.sgopava.cz/
IČ:47813075
RED-IZO:600017265
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecký okruh 848
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 710 542
IZO:108035743
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 358
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2022, 10.1.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 203, 209
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola, Světová škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, , plavání, cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Podílej se! (Agora CE), Světová škola (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, sportovní, ICT, jazykové, programování/robotika, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zámecký okruh 27
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 710 542
IZO:174106459