Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mírová 3
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Ing. Karla Labudová
Kontakt na školu Telefon: 553 627 952
Email: info@spsopava.cz
Web: www.spsopava.cz
IČ:47813148
RED-IZO:600017389
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mírová 3
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 66
Kontakt na školu: Telefon: 553 627 952
Fax: 553 627 960/105
IZO:000601888
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 259
Dny otevřených dveří (termín/y): viz webové stránky školy, sekce přijímací řízení
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Škola přijímá na základě jednotných přijímacích zkoušek, které se konají v jednotném termínu pro celou ČR.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 213 (MHD) + zastávka meziměstské dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, fyzika, knihovna, praktické vyučování, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva