Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Františka Hajdy 1429/34, Hrabůvka
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Šárka Staníčková
Kontakt na školu Telefon: 596 711 829
Email: kancelar@ghrabuvka.cz
Web: www.ghrabuvka.cz
IČ:00842745
RED-IZO:600017451
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Františka Hajdy 1429/34, Hrabůvka
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 711 829
Fax: 596 728 693
IZO:000842745
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 588
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 1. 2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. 4., 16. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 12, 17, 3, 10, 48, 41, 39
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ 13_14.doc (2183,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: žáci vyžadující zvláštní péči
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: technické, zdravotnické, sportovní, jazykové, literárně-dramatické, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky