Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Marie Majerové 1691/4, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Mgr. Jana Huvarová
Kontakt na školu Telefon: 595 693 821
Email: reditel@gyohavl.cz
Web: www.gyohavl.cz
IČ:00602159
RED-IZO:600017478
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: M. Majerové 1691
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 953 670
IZO:000602159
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 583
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11. 2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 39, 40, 44, 47, 48, 49, 58, 75
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Heuréka (MFF UK), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Zvol si info (Zvol si info), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), CTM
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Školní jídelna
Adresa: Ulice: M. Majerové 1691
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 953 670
IZO:102968144