Logo školy

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Volgogradská 6a
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Vít Schindler
Kontakt na školu Telefon: 596 750 873
Email: reditel@gyvolgova.cz
Web: www.gvoz.cz
IČ:00842737
RED-IZO:600017486
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Volgogradská 6a
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 750 873
IZO:000842737
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 393
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2019, 28.1.2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16.4.2020, 17.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 6, 7, 11, 15, 27, 31, 41, 48, 61, 77, 96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 330
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Škola podporující dobrovolnictví, Cambridge English Qualifications
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, lyžování, cykloturistika, míčové hry, zájmové kroužky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Heuréka (MFF UK)
Specifické formy podpory žákům: specifická podpora nadaným žákům, žákům s identifikovanými specifickými výukovými potřebami, žákům ohroženým školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, multimediální učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), technické, hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, zdravotnické, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, přehled klasifikace