Logo školy

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Volgogradská 6a
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Vít Schindler
Kontakt na školu Telefon: 596 750 873
Email: reditel@gyvolgova.cz
Web: www.gvoz.cz
IČ:00842737
RED-IZO:600017486
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Volgogradská 6a
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 750 873
Fax: 596 750 873
IZO:000842737
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 393
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2019, 28.1.2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16.4.2020, 17.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 6, 7, 11, 15, 27, 31, 41, 48, 61, 77, 96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 330
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Škola podporující dobrovolnictví, Cambridge English Qualifications
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, francouzský, ruský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cykloturistika, míčové hry, zájmové kroužky, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Heuréka (MFF UK), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: specifická podpora nadaným žákům, žákům s identifikovanými specifickými výukovými potřebami, žákům ohroženým školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, multimediální učebny
Zájmové činnosti: technické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, zdravotnické, sportovní, jazykové, rukodělné, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka