Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hladnovská 35
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Ředitel:Mgr. Daniel Kašička
Kontakt na školu Telefon: 596 241 073
Email: gymnazium@hladnov.cz
Web: www.hladnov.cz
IČ:00842753
RED-IZO:600017494
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hladnovská 35
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 241 073
IZO:000842753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 518
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2021, 2.2.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, knihovna, hudební výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Extra třída (EDUin)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: chovatelské, turistické, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka
Jazyková škola s právem státní jaz. zk.
Adresa: Ulice: Hladnovská 35
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 241 073
IZO:000602043