Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hladnovská 35
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Ředitel:Mgr. Daniel Kašička
Kontakt na školu Telefon: 596 241 073
Email: gymnazium@hladnov.cz
Web: www.hladnov.cz
IČ:00842753
RED-IZO:600017494
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hladnovská 35
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 241 073
Fax: 596 248 122
IZO:000842753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 518
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2021, 2.2.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Extra třída (EDUin)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, literárně-dramatické, turistické, hudební, chovatelské
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Jazyková škola s právem státní jaz. zk.
Adresa: Ulice: Hladnovská 35
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 241 073
Fax: 596 248 122
IZO:000602043