Zde může být obrázek školy.

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Šmerala 25
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 728 04
Ředitel:Mgr. Ladislav Vasevič
Kontakt na školu Telefon: 596 116 239
Email: info@mgo.cz
Web: www.mgo.cz
IČ:00842761
RED-IZO:600017508
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Šmerala 25
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 728 04
Kontakt na školu: Telefon: 596 116 239
Fax: 596 116 237
IZO:000842761
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 628
Aktuální počet žáků: 597
Dny otevřených dveří (termín/y): 07.12.2021, 18.1.2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT, zdravotnické, programování/robotika, taneční, společenské hry, technické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva