Zde může být obrázek školy.

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Volgogradská 2631
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Tomáš Pracný
Kontakt na školu Telefon: 596 752 248
Email: sg@sportgym-ostrava.cz
Web: www.sportgym-ostrava.cz
IČ:00602060
RED-IZO:600017516
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Volgogradská 2631
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 752 248
Fax: 596 752 215
IZO:000602060
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 512
Aktuální počet žáků: 478
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.1.2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), talentová , praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: V oborech 79-42-K/41,81 ve dnech 8. a 9.2. 2021 (talentová zkouška), náhradní termíny talentové zkoušky8., 22., a 29. 3. 2021; ve čtyřletých oborech 12. a 13. 4. v osmiletých 14. a 15. 4 (testy); praktická zkouška pro obor Gymnázium v den konání testů
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2, 7, 11, 15; autobus č. 31, 48
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: VZ o činnosti školy 2019-2020.pdf (7730,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, dějepis, cizí jazyky, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, výcvikové tábory jednotlivých sportovních specializací, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Rodilí mluvčí do škol,
Domácí spolupráce : managementy sportovních klubů, CISO (Centrum individuálních sportů v Ostravě), OTU (Ostravská tělovýchovná unie)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: úprava organizace vzdělávání u žáků s poruchami učení, jednotlivě zajišťované změny organizace výuky u žáků s mimořádně vysokou sportovní výkonností
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Volgogradská 2631
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 752 255
IZO:108034011
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Volgogradská 2631
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 752 255
IZO:103480820