Zde může být obrázek školy.

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Českobratrská 40
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Mgr. Soňa Javůrková
Kontakt na školu Telefon: 596 112 007
Email: info@jko.cz
Web: www.jko.cz
IČ:00602078
RED-IZO:600017524
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Českobratrská 40
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 112 007
Fax: 596 111 443
IZO:000602078
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Ukončování vzdělání: maturitní zkouška, absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 373
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební, taneční, dramatické, ICT, knihovna
Specifické akce školy (pravidelné): ročníkové koncerty, veřejná vystoupení žáků, mezioborové projekty, absolventské koncerty, návštěvy kulturních akcí, pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy ZUŠ
Spolupráce při odborné praxi: divadlo, orchestr
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Obory: hudba, tanec, zpěv, hudebně dramatické umění
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, tanec, zpěv, hudebně dramatické umění
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, italský
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: Wifi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: atrium školy, foyer, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli