Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hulvácká 384
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Hana Dvořáková
Kontakt na školu Telefon: 596 786 690
Email: sekretariat@umelecka.cz
Web: www.umelecka.cz
IČ:25378660
RED-IZO:600017532
Zřizovatel:Mgr. Libor Bednář
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hulvácká 384
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 786 690
IZO:048808865
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 117
Dny otevřených dveří (termín/y): viz www.umelecka.cz
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: viz www.umelecka.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 11, 48, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, francouzský, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace