Zde může být obrázek školy.

Střední škola PRIGO, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola PRIGO, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Ing. Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., MBA
Kontakt na školu Telefon: 603 365 984
Email: ssp@prigo.cz
Web: www.ibaco.cz
IČ:25371835
RED-IZO:600017567
Zřizovatel:Mgr. Miroslava Knobová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Haldy 200/18, Hrabůvka
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 345
Fax: 596 782 346
IZO:110012151
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 1. 2019, 26. 1. 2019, 23. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,4,8,9,11,18,19
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Využití učitelského PS s připojením k internetu ve všech učebnách.
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)