Zde může být obrázek školy.

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mojmírovců 1002
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Ing. Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., MBA
Kontakt na školu Telefon: 603 365 984
Email: knobova@ssgostrava.cz
Web: www.prigo.cz
IČ:25364723
RED-IZO:600017591
Zřizovatel:Mgr. Miroslava Knobová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Haldy 200
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 345
Fax: 595 782 346
IZO:110012160
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.1.2019, 26.1.2019, 23.2.2019
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,4,8,9,11,18,19
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, jazykové, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli