Zde může být obrázek školy.

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mojmírovců 1002/42
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Ředitel:Mgr. Naděžda Zelinková
Kontakt na školu Telefon: 603 365 984
Email: jahu@prigo.cz
Web: www.prigo.cz
IČ:25364723
RED-IZO:600017591
Zřizovatel:Zřizovatel PRIGO, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Mojmírovců 1002/42
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 345
IZO:110012160
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.1.2019, 26.1.2019, 23.2.2019
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,4,8,9,11,18,19
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky:
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, programování/robotika, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)