Logo školy

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
Adresa školy: Ulice: Sládečkova 393
Obec: Ostrava - Michálkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 715 00
Ředitel:Mgr. Ctirad Skopal
Kontakt na školu Telefon: 596 788 332
Email: sekretarka@bpaostrava.cz
Web: www.bpaostrava.cz
IČ:25370294
RED-IZO:600017729
Zřizovatel:Mgr. Josef Krysta
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Sládečkova 393
Obec: Ostrava - Michálkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 715 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 788 332
IZO:046610502
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): viz web školy
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, Test fyzické zdatnosti
Termín přijímacích zkoušek: viz web školy
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 23, 49, 97, 104
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 22200
Rozšířené informace o ročním školném: možnost prospěchových slev
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, Sportovní kurzy: lyžařský, branný, horolezecký, střelecký; Poznávací zájezdy po evropských zemích.
Zapojení ve specifických programech : Síť přidružených škol UNESCO
Domácí spolupráce : Praxe u bezpečnostních složek, na úřadech
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování, branný, horolezecký, střelecký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: školní vzdělávací systém, konzultace, doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Zdravotník zotavovacích akcí
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, střelecký kroužek
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace