Logo školy

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Zengrova 38
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:Ing. Bc. Tomáš Miklovič
Kontakt na školu Telefon: 596 611 506
Email: rbsou@souauto.cz
Web: www.souauto.cz
IČ:25364103
RED-IZO:600017761
Zřizovatel:Ing. Iveta Trtíková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Zengrova 38
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 611 506
Fax: 596 611 507
IZO:110025148
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2021,12.1.2022,2.2.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 45,61,31,50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 7200
Rozšířené informace o ročním školném: Výše školného je stanovena dle oborů od 3000 do 7200
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečský kurz, Profesní průkazy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Žáci se zapojují do výuky a pracují s internetem napříč předměty.
Zájmové činnosti: technické, sportovní, 3D tisk
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení