Zde může být obrázek školy.

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Adresa školy: Ulice: Jurikova 588
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:Ing. Miroslav Kutý
Kontakt na školu Telefon: 581 601 231
Email: sls@slshranice.cz
Fax: 581 602 312
Web: www.slshranice.cz
IČ:61986038
RED-IZO:600017770
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jurikova 588
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 601 231
Fax: 581 602 312
IZO:000842851
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 305
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti:
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Jungmannova 616
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 601 231
Fax: 581 602 312
IZO:102856915

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Jungmannova 616
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 614 659
Fax: 581 602 312
IZO:102980721

Školní polesí

Adresa: Ulice: Hranice VI - Valšovice 33
Obec: Soběchleby
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 54
Kontakt na školu: Telefon: 581 621 154
Fax: 581 621 270
IZO:110025938