Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
Adresa školy: Ulice: Zborovská 293
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:PhDr. Radovan Langer
Kontakt na školu Telefon: 581 601 649
Email: gymnazium.hranice@gym.hranet.cz
Web: www.gymnaziumhranice.cz
IČ:70259909
RED-IZO:600017788
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zborovská 293
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 601 649
Fax: 581 603 910
IZO:000842940
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 282
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace